CERAMOLDES a Paraguay

Després d’un llarg recorregut de contactes, l’esforç d’aquesta última etapa ha donat els fruits. Us presentem els nous Motlles que han creuat l’Atlàntic camí cap al Paraguai.

IMG_20200108_140304_mod

Es tracta de Motlles amb frens exteriors, les característiques dels quals aporten gran durabilitat. Ponts cromats, marcs de metall dur (carbur de tungstè) reversible i independents amb suports d’inoxidable per a la seva protecció contra la corrosió, tacs monoblock de metall dur, blindatges dels emboquillats i frens d’acer tractat.

IMG_20200108_095244_mod

El disseny d’aquests motlles proporciona més facilitat a l’hora d’ajustar-los en producció. Una cosa que cal destacar també d’aquests motlles és la facilitat del desmuntatge de les peces que pateixen desgast per la fricció de l’argila.