CERAMOLDES entra a El Salvador

2017 ha estat la porta d’entrada de Ceramoldes a El Salvador. Els Motlles de Texas han tingut l’honor. Des del Salvador aposten per la nostra experiència, de més de 75 anys, i la qualitat dels productes Ceramoldes. La capacitat de resposta ràpida dels nostres tallers acompanya una producció de qualitat i d’alta productivitat. Actualment Ceramoldes es troben a ple rendiment amb comandes per a tres continents.