HISTÒRIA

Sobre nosaltres

Des de 1940, any en què sortiren dels nostres tallers els primers motlles, fins a l’actualitat, CERAMOLDES, S.L. ha estat responsable de la fabricació d’un incalculable número i una gran varietat de motlles per a l’extrusió de teules, maons i peces relacionades amb el món de la construcció.

Ceramoldes-1964

L’any 1983, va ser quan, amb tota l’experiència adquirida durant aquests anys, decidirem fundar CERAMOLDES, S.L. Els objectius eren ben definits, uns fabricats de gran qualitat i una millor competitivitat, així com poder oferir als nostres clients un servei d’assistència tècnica altament valorat.

És evident que ha passat molt de temps des d’aquells motlles, construïts per a les primeres extrusores sense vuit, fins als d’ara, amb multi sortides i regulacions exteriors. Hi Ha hagut una gran evolució, també en els materials emprats en les últimes generacions de motlles que són sotmesos a grans produccions. Som conscients que per a oferir un bon producte, hem d’estar al dia en els nous materials que apareixen en el mercat per a aplicar-los en els nostres motlles.

De fet l’any 1964, seguint l’afany per oferir als nostres clients els millors materials existents en el mercat, possiblement vam ser el primer fabricant a aplicar el metall dur (WIDIA) en la construcció dels nostres motlles, fet que en aquella època, va ser tota una revolució.

Totes aquestes circumstàncies fan de nosaltres una empresa amb una gran experiència, augmentada particularment pels problemes sorgits amb la construcció de noves plantes d’extrusió ceràmica que, a causa de la competència del mercat, s’han vist sotmeses a reduir els costos de fabricació, augmentant les produccions i reduint els temps en els processos d’assecat i cocció, i és aquí on apareixen els defectes de modelatge, en forma de trencaments i deformacions. A Ceramoldes, S.L. podem oferir la nostra experiència per a solucionar aquests i altres problemes, per això la nostra filosofia és treballar braç a braç, al costat dels nostres clients, perquè el fruit d’aquesta col·laboració sigui aconseguir fabricar i posar en el mercat unes peces de gran qualitat.