CERAMOLDES, S.L. segueix endavant amb la seva expansió

La gran acceptació dels productes i la gran valoració dels seus coneixements al sector de la producció de ceràmica de construcció, fa que la implantació de CERAMOLDES, S.L. al Marroc sigui un fet.